Zwolnienie L4 – ile może trwać?

Zwolnienie L4, mimo że jest bardzo popularnym zaświadczeniem, wciąż wiąże się z wieloma wątpliwościami osób, które chciałyby z niego skorzystać. Często nie mają oni pewności, jaki okres urlopu chorobowego im się należy, a także nie wiedzą, czy i w jakiej wysokości wypłacane są świadczenia pieniężne. Warto dokładnie poznać to zagadnienie, aby móc w pełni korzystać z należnych praw i przywilejów. Istotne jest również przestrzeganie ustalonych zasad i przepisów. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania. Wyjaśniamy w jakich sytuacjach i na jaki okres może zostać wystawione, jakie przywileje i świadczenia przysługują choremu pracownikowi, a także przedstawiamy kiedy może on je utracić.

Ile może trwać zwolnienie L4?

Zwolnienie L4 ściśle wiąże się z ustalonymi przepisami dotyczącymi wystawiania, realizowania i respektowania go. Istotną zasadą jest czas na jaki można je otrzymać. Ubezpieczony pracownik ma możliwość pozostawania na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni w roku kalendarzowym. Długi czas urlopu chorobowego musi być jednak poparty odpowiednim zwolnieniem zaświadczającym o nasileniu choroby. Okres zwolnienia został wydłużony do 270 dni, w przypadku osób chorych na gruźlicę, a także kobiet spodziewających się dziecka. Urlop chorobowy może być wystawiony z datą wsteczną. Oznacza to, że lekarz może zaświadczyć, że pracownik był chory wcześniej niż zgłosił się po zwolnienie. Długość tego okresu jest jednak ustalona i nie może wynosić więcej niż trzy dni. Wyjątkiem jest choroba lub zaburzenie psychiczne uniemożlwiające wykonywanie obowiązków pracowniczych. W takim przypadku lekarz może wystawić zwolnienie wsteczne na dłuższy okres, a jego limit nie jest jasno ustalony przepisami.

W jakich sytuacjach je otrzymamy?

Zwolnienie chorobowe można otrzymać w określonych przypadkach. Należy do nich zachorowanie pracownika, pogorszenie się jako samopoczucia w związku z posiadaną dolegliwością, hospitalizacja, a także doznanie urazu podczas wypadku, szczególnie w drodze do lub z pracy. Każda z tych sytuacji powoduje niezdolność pracownika do pojawienia się w pracy i wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy. Praca podczas takiej niedyspozycji nie tylko byłaby wyczerpująca dla chorego, ale także mogłaby stanowić zagrożenie dla jego współpracowników. W takim przypadku warto skorzystać z przysługującego prawa do zwolnienia lekarskiego Zastanawiasz się, jak załatwić L4?. Po wizycie w gabinecie, konsultacji telefonicznej lub online, chory otrzyma zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Nie mogąc lub nie chcąc wyjść z domu, chory może odwiedzić jedną ze stron oferujących wystawianie zwolnień lekarskich. Dzięki temu, po wykonaniu paru kliknięć, L4 będzie wygenerowane i dostępne na koncie pacjenta. Ponadto, zostanie ono automatycznie wysłane do pracodawcy, co wyręczy chorego pracownika z wizyty w miejscu pracy.

Przeczytaj również:  Rankingi ligowy UEFA – jak liczony jest współczynnik?

Czy zwolnienie L4 daje jakieś przywileje?

Zwolnienie L4 daje ubezpieczonemu pracownikowi prawa, z których może skorzystać. Tymczasowe zrezygnowanie z pracy pozwala na pozostanie w domu i pełne skupienie na własnym zdrowiu. W trakcie tego okresu, chory nie pozostanie bez środków do życia. Przebywając na urlopie chorobowym, pracownik będzie otrzymywał świadczenia, takie jak wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Pierwsze z nich będzie wypłacane przez pracodawcę w trakcie pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego. Po upływie tego czasu, świadczenie, w postaci zasiłku, będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty pieniężne pracownik będzie otrzymywał w trakcie trwania całego zwolnienia. Będą miały one wysokość 80% podstawy, czyli średniej wynagrodzeń otrzymanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Na wyższe świadczenia będą miały kobiety w ciąży oraz poszkodowani w wypadkach w drodze do lub z pracy. Otrzymają oni 100% podstawy, czyli pełne wynagrodzenie.

Kiedy można utracić świadczenia?

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek przysługują każdemu ubezpieczonemu pracownikowi. Jednak nie we wszystkich sytuacjach zostaną one wypłacone. Przekroczenie limitu dni zwolnienia będzie wiązało się z utraceniem dalszych świadczeń, a prawnie pracownik będzie przebywał na usprawiedliwionym urlopie bezpłatnym. Wypłaty zostaną odebrane również w sytuacji podważenia zasadności urlopu chorobowego. Jeśli w trakcie kontroli ZUS-u lub pracodawcy, chory nie będzie przestrzegał zasad zwolnienia, takich jak na przykład pozostanie w domu, utraci świadczenia. Może to nastąpić również w wyniku przeprowadzenia badania chorego przez komisję lekarską powołaną przez ZUS. Innym wskazaniem do odebrania świadczeń jest wykorzystywanie urlopu chorobowego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W wymienionych sytuacjach, pracownik nie tylko utraci przyszłe wypłaty, ale będzie zobowiązany do oddania wszystkich otrzymanych już rat wraz z naliczonymi odsetkami.

Dodaj komentarz