Mięśnie głębokie – czym są i gdzie występują?

Przyjrzyjmy się najgłębiej położonym mięśniom ciała. Są to mięśnie: Longissimus, Iliocostalis i Sacrospinalis. Omówmy teraz ich położenie i funkcje. Mięśnie te nazywane są również „rdzeniem” ciała. Każdy z tych mięśni ma wpływ na postawę i ogólne ułożenie ciała. Poniżej znajduje się krótki przegląd każdego z nich. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaką funkcję pełni dany mięsień i jak go wzmocnić.

Sacrospinalis

Grupa mięśni krzyżowo-lędźwiowych (sacrospinalis) działa jednostronnie i dwustronnie w celu wydłużenia i zgięcia kręgosłupa. Mięśnie te powstają przyśrodkowo w obrębie kręgosłupa prostego (erector spinae) i tworzą najmniejszą z trzech kolumn mięśniowych. Składa się z dwóch części, części piersiowej i części szyjnej, które przyczepiają się do kręgów piersiowych i kości potylicznej. Jest unerwiony przez tylne ramiona nerwów rdzeniowych.

Iliocostalis

Mięsień iliocostalis jest częścią mięśnia przywodziciela kręgosłupa (erector spinae). Jest to najgrubszy i najbardziej poziomy mięsień spośród wszystkich mięśni Erector Spinae. Jest unerwiony przez boczne gałęzie nerwów rdzeniowych szyjnych, piersiowych i lędźwiowych. Odpowiadają one za zgięcie i wyprost kręgosłupa po obu stronach.

Longissimus

Mięśnie longissimus i mięśnie głębokie są dynamicznymi stabilizatorami kręgosłupa, kontrolującymi ruch i zapewniającymi stabilność. Mięśnie te są częścią łańcucha więzadeł, stawów i torebek, które koordynują sprawność układu kręgowego. Każda część mięśnia jest zaopatrywana przez inny nerw rdzeniowy. Mięsień longissimus otrzymuje sygnały z wyrostka poprzecznego kręgu szyjnego, tylnej bulwki kręgu piersiowego oraz przyśrodkowej połowy wyrostka poprzecznego odcinka lędźwiowego.

Mięsień wielodzielny (Multiifidus)

Mięsień wielodzielny (multifidus) to grupa mięśni trójkątnych położonych głęboko w kręgosłupie. Wchodzą one w skład grupy poprzeczno-rdzeniowej, jednej z trzech głównych grup mięśni prostowników kręgosłupa. Jest to najgrubszy mięsień w tej grupie, krótszy od mięśnia półkolcowego i rotatorów. Przyczepia się do wyrostków kolczystych kręgów, zapewniając im stabilność przed wykonaniem ruchu. Mięśnie te stanowią tylną ścianę kanału brzusznego i są ważne w stabilizacji kręgosłupa.

Przeczytaj również:  VO2 Max: Klucz do optymalnej wydolności w sportach wytrzymałościowych

Mięśnie podpotyliczne

Trzy mięśnie okolicy podpotylicznej to RCDma, OCI i obliquus capitis inferior. Potylica tworzy dach trójkąta, tylną część szyi, w której znajduje się tętnica kręgowa oraz tylne/grzbietowe ramię pierwszego nerwu szyjnego. Ich zadaniem jest kontrolowanie ruchów głowy i dostarczanie bodźców czuciowych.

Sternocleidomastoid

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy podtrzymuje głowę, ale w przypadku urazu może ulec zapaleniu i wywołać objawy podobne do zapalenia gardła lub licznych punktów spustowych w obu głowach. Punkty spustowe to napięte pasma włókien mięśniowych, które są bardzo wrażliwe na ucisk. U osób cierpiących na ból mostkowo-obojczykowo-sutkowy występuje asymetria twarzy, objawy ze strony nosa i ból głowy.

Dodaj komentarz